Trombocyty v netransfuzních aplikacích

3.prosince 2014 proběhl v hotelu Myslivna v Brně první pracovní den „Trombocyty v netransfuzní ch aplikacích“. Firma VA-BIOS, s.r.o. podpořila tuto akci sponzorsky i odborně.

Zvolené téma i přednášky byly široce multioborové. Dozvěděli jsme se, jak chutnají destičkové faktory kmenovým buňkám, o hojivém účinku destiček využívaném v chirurgii a veterinárním lékařství. Několik přednášek se zabývalo regeneračním a omlazujícím účinkem destičkových faktorů, který se využívá v estetické medicíně.

Jednatelka firmy VA-BIOS, s.r.o. MUDr. Barbara Kubešová přednesla příspěvek „První zkušenosti s aplikací neautologních destičkových faktorů v dermatologii“.

Zveřejněno 8.12.2014 v Firemní aktuality

Back to Top