VA-BIOS, s.r.o. podpořil celostátní konferenci – zdraví a pohybová aktivita, které se konaly 10.-11. října v Mikulově. Na konferenci vystoupila odborná poradkyně VA-BIOS, s.r.o. MUDr.Barbara Kubešová s přednáškou o hojivém potenciálu destičkových faktorů.