Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa‑granulích krevních destiček. Postupně se izolovalo zhruba jedenáct destičkových růstových faktorů, ale určitě to není konečný počet. Mezi nejznámější patří PDGF (platelet‑derived growth factor), GF‑β (transforming growth factor β), IGF (insulin‑like growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor), FGF (fibroblast growth factor) a HGF (hepatocyte…

Přečíst více →