II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“

Ve dnech 22. – 23. 10. 2015 se firma VA-BIOS,s.r.o. zúčastnila II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“, kterou pořádala Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec a Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP a organizačně zaštiťovala agentura SYMMA, spol. s r.o..

Za firmu VA-BIOS zde přednesli svůj příspěvek na téma PRP-DL-degranulace MUDr. Barbara Kubešová a MUDr. Václav Kubeš.
Kromě velice zajímavých přednášek mimo jiné od doc. MUDr. Daniela Lysáka, Ph.D nebo doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.,  byl na této konferenci iniciován také Kulatý stůl se zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Paní MUDr. Ivana Koblihová seznámila zástupce stran vědců i podnikatelů s připravovanými legislativními změnami v oblasti produktů z krevních destiček a lidského séra, o kterých se po té živě debatovalo. Pokud by bylo možné konferenci zhodnotit pouze dvěmi slovy, lze říci, že byla výživně podnětnou.

II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“II. celostátní konference „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“

 

Zveřejněno 23.10.2015 v Firemní aktuality, Kongresy

Back to Top